وب سایت شخصی حامد صالحی
 
تحلیل آماری پایان نامه،پروژه و تحقیق با نرم افزار spss

i000mg_5530.jpg

img_5667 (1).jpg


im0000000000000000g_5693.jpg


نوشته شده در تاريخ شنبه نهم آذر 1392 توسط حامد صالحی
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و یکم شهریور 1392 توسط حامد صالحی
نوشته شده در تاريخ یکشنبه هفدهم آذر 1392 توسط حامد صالحی

روند Explore

يكي از امكانات مفيد براي توصيف اطلاعات و آناليز اكتشافي داده‌ها، روندExplore  است كه داراي امكانات فراواني است.در روندExplore  مي توانيد برای خلاصه کردن و توصیف مشاهدات از نمودارهای مناسب بهره گيري نماييد.جدول‌های خلاصه شده‌ای از اطلاعات مربوط به نمونه ها و زیر گروههایی از نمونه ها را بدست آورید. در میان اطلاعات، نمونه‌هاي غیرعادی را که مقادیر آنها از سایر نمونه‌ها بیشتر یا کمتر هستند، کاوش كنيد. شاخص‌های آماری مناسب را در گروهها محاسبه كرده و فاصله اطمينان براي ميانگين به دست آوريد . مي‌توانيد نمودار ساقه و برگ و هیستوگرام را برای نمایش توزیع فراوانی در بین گروهها رسم كنيد. نمودار مفید جعبه ای را برای مقایسه شاخص‌های میانه، چارک اول و سوم بین گروهها بکار گیرید. می توانید از نمودار Q-Q برای بررسي نرمال بودن مقادير متغیر وابسته در هر گروه استفاده کنید.

اگر می خواهید در بین داده ها، اطلاعات بیشتری از نمونه ها را جستجو کنید و موشکافانه تر به جزئیات داده ها نگاه کنید. دستور Explore را به عنوان یک دستور جامع آنالیز اکتشافی داده ها به کار بگیرید.

žدر روند Explore مقادیر یک صفت کمی را در سطوح یک متغیر کیفی و با استفاده از نمودار یا شاخص‌های توصیفی مقایسه کرد.
žهمچنين می‌توان از این روند برای مقایسه گروهها نیز استفاده کرد.
žدر این روند متغیر كمی (Scale) را به عنوان متغیر وابسته و متغیر كیفی (Nominal , Ordinal) را به عنوان متغیرمستقل در نظر مي‌گيريم.
žمی توانید از نمودار Q-Q برای آزمون نرمال بودن متغیر وابسته در هر گروه استفاده کنید.
ž از منو اصلی گزینه Analyzed، گزینهdescriptive statistics و سپس explore را انتخاب كنيد.

1- به پنجره dependent list   یك متغیر كمی مانند سن/ تعداد فرزند و ... و به پنجره factor list  یك متغیر كيفي مثل جنس/  گروه خون و... منتقل كنید.

2- اگر می‌خواهید فقط شاخص ها  را محاسبه كنید، در پایین و سمت چپ پنجره،  گزینه Statistics   و اگر می‌خواهید فقط نمودار داده ها را مشاهده كنید گزینه plots و اگر می‌خواهید از هر دو مورد استفاده كنید گزینه Both  را علامت دار کنید.

žروی گزینه statistics  كلیك کنید تا كادر محاوره آن (explore: statistics)  باز شود. در اين كادر محاوره  می‌توانید هر یک از گزینه های زیر را انتخاب کنید:
žبطور پیش فرض گزینه descriptive  علامت دار شده است كه منجر به محاسبه شاخص های توصیفی و همچنین یك فاصله اطمینان 95% برای میانگین خواهد شد.
žگزینه M-estimator، منجربه محاسبه آماره‌ای مي‌شود كه به هر داده بسته به فاصله آن از میانگین، وزن می‌دهد.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1391 توسط حامد صالحی

جدول توزيع فراواني (Frequencies)

žFrequencies یک روند آماری است که در آن میتوان جدول توزیع فراوانی  را به همراه شاخص هاي گرایش به مرکز، چندکها، شاخص‌های پراکندگی و شاخص‌های توزیع، محاسبه کرد.
žهمچنین می‌توانيد نمودارهای میله‌ای، دایره‌ای وهیستوگرام فراوانی را برای داده‌ها ترسیم کرده و در صورت نیاز آن را با منحنی توزیع نرمال مقایسه کرد.
žدر نوار منو Analyze گزینه Descriptive Statistics  و سپس گزینه Frequencies را انتخاب کنید تا پنجره مربوط به آن باز شود.
žدر این پنجره فهرستی از متغیرها در سمت چپ مشاهده می شود که با انتخاب یک یا چند متغیر از یک نوع و انتقال آن به سمت راست می توان برای هریک از آنها بطور همزمان جدول توزیع فراوانی رسم کرد.
žتوجه داشته باشید که گزینه Display frequency tables  تیک خورده باشد.
žدر این حالت شما فقط یک جدول توزیع فراوانی ساده خواهید داشت.
 
žاگر می‌خواهید آماره های توصیفی برای متغیر‌ها محاسبه کنید گزینه Statistics را انتخاب و در کادر Statistics Frequencies گزینه های دلخواه را علامت  بزنید.
.1از بخش Percentile Value می‌توانید چارکها، دهک‌ها و صدک‌ها را محاسبه کنید.
.2از قسمت  Central Tendency می‌توانید به ترتیب میانگین، میانه، نما و مجموع داده‌ها را محاسبه کنید.
.3از قسمت  Dispersionمی‌توانید انحراف استاندارد، واریانس، دامنه تغییرات، مینیمم، ماگزیمم و انحراف معیار و میانگین داده‌ها را به ترتیب محاسبه کنید.
.4در بخش Distribution قادر به محاسبه ضریب چولگی و ضريب کشیدگی خواهید بود.
žاگر می‌خواهید ضمن داشتن جدول فراوانی نمودارهای آماری را رسم کنید، گزینه  Charts را در پنجره Frequencies  انتخاب نمایید تا پنجره Frequencies: Chart باز شود.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و دوم اردیبهشت 1391 توسط حامد صالحی

تهيه گزارش از فايل داده ها

گاهی ممکن است به منظوز خاصی بخواهید داده ها را به صورت یک فایل خروجی در اختیار داشته باشید. به عنوان مثال اگر بخواهید از فایل داده، چند متغیر را انتخاب و اطلاعات مربوط به نمونه ها را در خروجی مشاهده کنید و به صورت یک گزارش آنها را چاپ

کنید، دستورزیر را اجرا کنید:

Analyze/Report/Case Summaries…

تا کادر محاوره  Summarized Cases

مانند شكل باز شود. در این کادر محاوره متغیرهایی را که می‌خواهید فهرست کنید. از چهارگوش سمت چپ به کادر Variables  منتقل کنید.اگر می خواهید اطلاعات مربوط به نمونه ها را هم در خروجی داشته باشید گزینه Display Cases را علامت دار کنید تا همزمان با آن گزینه های بعدی نیز فعال شوند. اگر می خواهید تعداد محدودی از داده ها را لیست کنید.در کادر مربوطه به گزینه Limited Cases To Firstمقدار مورد نظر را وارد کنید. مثلا اگر عدد 10 را وارد کنید. 10نمونه اول از شماره 1 الی 10 را در خروجی مشاهده خواهید کرد. گزینه Show Only Valid Cases را تیک بزنید تا داده های گم شده ، در خروجی ظاهر نشوند.انتخاب گزینه Show Case number باعث می شود  که شماره نمونه ها نیز در فهرستی که تهیه می کنید، مشاهده شود.

اگر قصد دارید برای متغیر‌هایی که انتخاب کرده‌اید، بعضی از آماره‌های توصیفی را محاسبه کنید، از گزینه  Statistics  استفاده کنید تا کادر محاوره آن باز شود.

در کادر مکالمه آن می‌توانید آماره های توصیفی دلخواه را به چهارگوش

 Cell Statistics: (سمت راست) منتقل کنید.دقت کنید آماره‌های انتخابی برای متغیرهایی که انتخاب کرده‌اید، با معنی باشند.

براي ادامه Continue و Ok را کلیک کنید.

اينك مي‌توانيد نتيجه را در خروجي مشاهده كنيد.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و دوم اردیبهشت 1391 توسط حامد صالحی

Spss یک بسته آماری برای علوم اجتماعی است که مخفف عبارت 

 Statistical Package for Social Science

است. SPSS  یکی از نرم‌افزارهای مشهور آمار است كه در ابتدا برای تجزیه و تحلیل داده های آماری در علوم اجتماعی طراحی شد ولی از آنجا که طراحان آن محیطی بسیار ساده و در عین حال کارآمدی را برای همه نوع آنالیز آماری در آن تدارک دیده بودند ، کم کم جایگاه خود را در بین کاربران پیدا کرد و با افزایش نیاز کاربران این نرم افزار نیز گسترش یافت. اینک محققین و دانش پژوهان تقریبا در همه حوزه ها می توانند برای تحلیل داده ها ی خود از این نرم افزار استفاده نمایند. شاید در زمینه آمار، نرم افزارهای قوی تری هم وجود داشته باشند ولی از آنجا که کاربران  عموما به واژه ها و اصطلاحات آماری و نرم افزاری که لازمه کار با یک نرم افزار آماری است، آشنایی کمتری دارند، بیشتر محیطی را که ساده و در عین حال دقیق و کارآمد است، ترجیح می‌دهند. از این رو است که SPSS بیشتر مورد توجه پژوهشگران و محققین قرار گرفته است.

 ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و دوم اردیبهشت 1391 توسط حامد صالحی
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
فال حافظ